עריכת הסכמי ממון

חוששים להעלות את הנושא בפני בני הזוג, אולם מכירים בחשיבות שבעריכת הסכם ממון טרם הנישואין?! משרדנו ישמח לעזור לכם לגבש הסכם הוגן וראוי, אישר יבטיח את עתידכם, עם מלוא הרגישות הכרוכה במעמד, תוך שמירה על פרטיות וסודיות מלאה.

כידוע, הסכם ממון בין בני זוג הינו הסכם הנערך לפני הנישואים במטרה להסדיר מראש ענייניי רכוש וכספים, אשר עשויים להיות שנויים במחלוקת אם יעלה קשר הנישואין על שרטון .

משרדנו דוגל בעריכת הסכם שכזה, אשר ימנע לבטח התכתשויות וויכוחים מיותרים, אשר באפשרות בני הזוג למנועם כבר עתה על ידי תיאום ציפיות המקבל תוקף של הסכם.

בהסכם ממון ניתן לקבוע הסדרים בקשר לרכוש קיים של כל אחד מבני הזוג טרם הנישואין ואף לגבי רכוש עתידי שבני הזוג יצברו במהלך הנישואין.

שלח/י הודעה לעו"ד שלי הופמן-פרץ