דיני עבודה – ליווי עובדים עד לקבלת מלוא זכויותיהם הסוציאליות

רבים הם המעסיקים אשר דוגלים בשיטת "המצליח", במסגרתה אין הם מעניקים לעובדיהם את זכויותיהם הסוציאליות המלאות.

כך לדוגמא – הידעת כי חובה על המעסיק למסור לך בתוך 30 ימים מיום שנוצרו ביניכם יחסי עובד-מעביד, הודעה בדבר "תנאיי העסקה"? הידעת כי אי מסירת הודעה שכזו, יכולה לחייב את המעסיק לשלם לך סכום כסף בסך של כמה אלפי שקלים?

תחום דיני העבודה כולל בתוכו חקיקה רבה, אשר ברובה מגינה על העובד, מתוך מחשבה כי העובד נמצא במעמד נמוך מזה של המעביד (במסגרת מערכת היחסים) ועל כן, קיים צורך מוגבר בהגנה עליו ובשמירה על הזכויות המגיעות לו.

אנו נשמח לבדוק ולייעץ לך, במידה וקיים חשש לפגיעה בזכויות אלו.

שלח/י הודעה לעו"ד שלי הופמן-פרץ