ייפוי כח מתמשך

עו"ד שלי הופמן פרץ הוסמכה על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כח מתמשך והינה בעלת ניסיון וידע בעריכת מסמך הבעת רצון והנחיות מקדימות וכן בעריכת ייפוי כח רפואי.