הקמה וליווי חברות

למשרדנו הידע בהקמת וייסוד חברות, לרבות ביצוע רישומן ברשם החברות וכן, הכנת הסכם מייסדים, תקנון חברה, עריכת פרוטוקולים, העברת מניות ומינוי דירקטורים וביצוע דיווחים.

שלח/י הודעה לעו"ד שלי הופמן-פרץ